Zašto je važan list nepokretnosti 

Na tržištu nekretnina susreću se ponuda i tražnja za nepokretnostima. To su u današnje vreme najčešće stambeni objekti, odnosno stanovi. Ipak, i pored toga često se vrši kupoprodaja parcela za izgradnju ili poljoprivrednu delatnost, zatim kuća, garaža, lokala namenjenim trgovini i mnogo toga drugog. 

Za svaki vid prometa na tržištu nekretnina, neophodno je nabaviti list nepokretnosti, kao značajan dokaz postojanja jednog ili više vlasnika, kao i određenih ograničenja u prenosu prava nad imovinom. Postoje određeni elementi zbog kojih je ovaj dokument veoma značajan, pa će neki od osnovnih biti dati u nastavku teksta. 

List nepokretnosti daje sve nosioce prava

List nepokretnosti je izrazito važan dokument iz razloga što omogućava direktan uvid u postojanje jednog ili više vlasnika. Kako se na tržištu nekretnina obavlja balansiranje između ponuđača i tražioca, da bi se prava vlasništva prenela važno je da budu u potpunosti definisana i validna. To znači da će u vlasničkim papirima biti navedeni stvarni vlasnici, što smanjuje mogućnost nesporazuma, tajnosti i nelegalnosti datih informacija zainteresovanim kupcima i drugim saradnicima. Važno je da budu prikazani svi podaci, kako lični tako i u vezi sa adresom i drugim svojstvima vlasnika.

List nepokretnosti sadrži sve nosioce prava, a to su najčešće: vlasnici, suvlasnici ili držaoci. Svaki vlasnički papir podrazumeva unos vlasništva nad zemljištem na kojem se određeni objekat nalazi, zatim nosioce prava nad celim objektom, a zatim i na pojedinačnim stanom, lokalom ili drugim prostorom koji je predmet kupoprodajnog ugovora na tržištu nekretnina. Nosioci prava navode se sa svojim udelom, površinom ili na bilo koji drugi način koji će signalizirati deljenje vlasništva. 

Detaljno su razvrstane informacije o zemljištu i objektima

Pored podataka o vlasnicima što je ključno za legalnu kupovinu odnosno prodaju zemljišta ili objekata, list nepokretnosti sadrži detaljne i potpune informacije o samoj parceli. Naime, list nepokretnosti ima nekoliko strana i počinje opštim informacijama, pa se zatim fokusira na konkretan predmet prometa. Navode se prvenstveno podaci u vezi sa oznakama i brojem parcele u određenoj katastarskoj opštini, a zatim sledi adresa, površina i konkretni podaci o vlasništvu, obično oni na odvojenim listovima. Uz to, svaki list nepokretnosti sadrži sve navedene podatke o zemljištu ispod i okolo objekta, samom objektu – često zgradi, kao i informacije o stanu ukoliko je to predmet kupovine i prodaje. Važno je da stoji i napomena o vrsti zemljišta – da li je građevinsko, gradsko, poljoprivredno ili neko drugo. 

Nakon toga, često se dodaju i premeri parcela, sa konkretnim crtežima, oznakama i pozicijama. List nepokretnosti na naslovnoj strani obavezno ima i podatke o nadležnoj jedinici Službe za katastar koja izdaje dokument, kao i datum i tačno vreme štampanja, uz pečat, potpis, zatim broj i sadržinu svih stranica. Svi navedeni podaci značajni su za potvrđivanje prava vlasništva i mogućnosti prenosa na nove vlasnike bez ikakvih ograničenja, poput hipoteke ili zaloge, blokade i slično.

Postoji veliki broj razloga iz kojih je list nepokretnosti mnogo značajan za obavljanje različitih pravnih radnji, kao što je proces prenosa vlasništva sa jedne na drugu osobu. To može biti u pitanju kupovina, odnosno prodaja, ali i poklon, prenos prava naslednim putem i mnogo toga drugog. List nepokretnosti je u svakom tom procesu neizostavan i značajno je da bude blagovremeno pribavljen iz lokalne katastarske službe.