Osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje – za bezbedno kretanje svih vozila

Bezbednost na putevima je veoma značajna za sve učesnike u saobraćaju. U pitanju je važna uloga – vozača, koja podrazumeva ne samo stručnost i sposobnost za upravljanje motornim vozilima, već i sveukupnu maksimalnu odgovornost i osećaj za neospornim poštovanjem svih predviđenih propisa.

Kasko osiguranje pruža dodatnu dozu sigurnosti i bezbednosti u saobraćaju, posebno je procedura nadoknade eventualnih šteta efikasna i brza. Pored ove vrste usluga, osiguranje od autoodgovornosti i putno zdravstveno osiguranje takođe su varijante značajne za zaštitu u saobraćaju, kako lica, tako i vozila. Sa druge strane, postoji i životno osiguranje koje je određena vrsta štednje i mnogo više od usluge osiguravajućeg društva. 

Osiguranje od autoodgovornosti – za zaštitu učesnika u saobraćaju

Obaveza svih vozača, odnosno vlasnika automobila jeste da bar jednom godišnje, tačnije prilikom registracije, dobiju polisu za osiguranje od autoodgovornosti. Prema zakonskim aktima, osiguranik sklapa ugovor sa osiguravajućim društvom, plaća naknadu i taksu, da bi dobio polisu. Osiguranje od autoodgovornosti predstavlja vrstu usluge za koju se obezbeđuje nadoknada štete u slučaju nanošenja trećim licima prilikom upravljanja sopstvenim vozilom. To je način da se izvrši plaćanje trećem, oštećenom učesniku u saobraćaju, u slučaju da je kriv osiguranik ili drugo lice koje je upravljalo vozilom. 

Kada je u pitanju osiguranje od autoodgovornosti, važno je znati da se polisa odnosi na samo prevozno sredstvo, a ne na vozača. Paralelno sa tim, isplata se neće izvršiti za štetu na vozilu osiguranika, a to može omogućiti jedino kasko osiguranje. Putno zdravstveno osiguranje je varijanta koja se često uplaćuje uz kasko i osiguranje od autoodgovornosti, jer štiti učesnike i osiguranike u slučaju nezgode u inostranstvu, tako što se nadoknađuju svi medicinski i bolnički troškovi do povratka u zemlju. Razvoj elektronskih komunikacija učinilo je da se sve vrste usluga, pa tako i putno osiguranje online putem obezbede u svega nekoliko koraka. 

Kasko osiguranje – za nadoknadu štete na vozilima

Kako je životno osiguranje vrsta kojom se obezbeđuje sopstvena i budućnost porodice kroz plaćanje naknade u vidu višegodišnje štednje, tako je i kasko osiguranje način da se zaštite vozila u slučaju određene nezgode. Naime, automobili, motocikli, kamioni, brodovi, avioni i sva druga prevozna sredstva u različitim vidovima saobraćaja, mogu obezbediti adekvatno kasko osiguranje. U pitanju je vrsta usluge koju pruža osiguravajuće društvo na dobrovoljnoj osnovi, bez direktne zakonske obaveze kao što to važi za osiguranje od autoodgovornosti. 

Kasko osiguranje štiti vozila u slučaju nezgode u saobraćaju, zatim krađe, oštećenja i uništenja prevoznog sredstva i opreme, kao i za veliki broj drugih okolnosti. Veoma je važno da se utvrdi da je uzrok nezgode objektivna okolnost, a ne namerna šteta. U slučaju da na put nalete životinje, određeni predmet, snežni nanos ili grom udare u vozilo, ali i da dođe do odrona zemljišta, stena, uticaja leda i drugih eksternih faktora, kasko osiguranje može nadoknaditi štetu, jer su u pitanju efekti izvan moći pojedinca. Naravno, važno je da se utvrdi uzrok same nezgode. 

Da bi se omogućilo bezbedno kretanje vozila, pored ispravnosti, opreme i dobrih puteva, važno je obezbediti i usluge zaštite. Pre svega, zakonski propisano osiguranje od autoodgovornosti, kao i dobrovoljno kasko osiguranje čine da se omogući brza i laka nadoknada štete drugim licima, kao i na sopstvenom vozilu. Dodatno, životno osiguranje i putno zdravstveno osiguranje opcije su koje ne samo da brinu o sigurnosti i svakodnevnici, već mogu biti način za uštede i stvaranje dobiti u budućnosti.