Informisanje nekada i sada

Širenje vesti nekada i danas ni u najmanjoj meri nije isto. Za razliku od nekadašnjeg vremena, kada je bilo zastupljeno čitanje novina, časopisa i knjiga, slušanje radio stanica i usmeni razgovori, u današnjem vremenu je situacija znatno izmenjena. Naime, informisanje se velikim delom premestilo u sferu interneta. 

Najnovije vesti danas se šire veoma brzo i efikasno, za neverovatno kratko vreme. Internet je pojednostavio i ubrzao sve tokove komunikacije, kako pismene, tako i usmene. Mlade generacije su jednostavno „povezane“ sa pametnim uređajima i posebno mobilnim telefonima. Veliki je broj razlika u informisanju nekad i sad, a neke od njih biće date u nastavku ovog teksta. 

Informisanje nekada

U nekadašnjem vremenu se informisanje odvijalo znatno sporije nego danas i gotovo bez jasnih dvosmernih kretanja. Jednosmerni tokovi komunikacije kretali su se putem crno-belih dnevnih novina sa obimnim tekstom i neznatnim brojem ilustracija, nekih časopisa i magazina, kao i informativnih emisija putem radio stanica. Zatim su se vremenom kreirale dnevne i nedeljne novine sa slikama u izobilju, kao i upečatljivim bojama, uz uvek aktuelne vesti

Sa pojavom televizije i sve većim razvojem nakon 90ih godina, širenje informacija postalo je neizostavan deo omiljenog programa sa slikom u boji. Čitanje novina bilo je mnogo više od posmatranja ključnih naslova i tema dana. U pitanju je bio pravi ritual sa kojim se započinje jutro, dok se ispijaju šoljice omiljene kafe, čaja ili drugog napitka. Telefonski razgovori obavljali su se isključivo putem fiksne telefonije za osnovne potrebe, dok medijskih aktivnosti na ovom polju nije bilo ni na pomolu. Danas je situacija veoma izmenjena, drugačija i nezamislivo je provesti dan bez ekrana modernih telefona, za najveći broj generacija.

Informisanje danas

Najnovije vesti danas su prosto „smeštene“ u online svetu. Najveći broj vesti danas se širi putem interneta, koji je doživeo potpuni razvoj i procvat u odnosu na period nastanka, pre nekih 20 godina. Zbog toga su inovativne vesti online formata veoma čitane, pretraživane i često zadržavaju korisnike u internet svetu. Informisanje u današnjem vremenu postalo je brzo i lako, posebno usled razvoja modernih „pametnih“ uređaja – telefona, tableta, laptop i desktop računara. 

Najnovije vesti na internetu dostupne su u svega jednoj sekundi od samog događaja, a na uređajima vrlo brzo usled razvoja kvalitetnih aplikacija. Veliki broj mladih osoba dan započinje uz mobilni telefon i pregledanje dnevnih vesti na društvenim mrežama, portalima i sajtovima. 

Istovremeno, medijske kuće danas imaju razvijen čitav sistem informisanja – od sopstvenih televizijskih formata i radio stanica, zatim izdanja štampe i specijalno dizajniranih portala za širenje vesti putem interneta. Istraživanje koje pokazuje da današnji korisnici mobilnih telefona u proseku dodirnu uređaj i više od 2.600 puta u toku 24 časa, potvrđuje da je vreme provedeno na društvenim mrežama i portalima zaista značajan deo svakodnevnice, kao i da zauzima ogroman deo vremena savremenih ljudi.

Kada se uporedi informisanje nekada i sada, javljaju se značajne razlike, ne samo u pogledu uređaja na kojem se šire vesti, već i u domenu toga da se najveći deo slobodnog vremena danas provodi na internetu. Zbog toga su vesti online najzastupljeniji format i način informisanja u modernom dobu, dok su se nekada nizale isključivo dnevne novine i drugi štampani formati jednosmerne komunikacije.